Kurskalender 2018April
Sa. 07.04.
12:00 UHR
We love fish ausgebucht
Sa. 07.04.
19:00 UHR
We love fish ausgebucht
So. 08.04.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Sa. 21.04.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 22.04.
12:00 UHR
Schnell, schneller, Henssler! ausgebucht
So. 22.04.
19:00 UHR
Schnell, schneller, Henssler! ausgebucht
Fr. 27.04.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Fr. 27.04.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Sa. 28.04.
12:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
 
Mai
Do. 10.05.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Sa. 12.05.
12:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht
Sa. 12.05.
19:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht
Fr. 18.05.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Fr. 18.05.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 20.05.
12:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
So. 20.05.
19:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
Mo. 21.05.
12:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht
Mo. 21.05.
19:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht
Sa. 26.05.
12:00 UHR
We love fish ausgebucht
So. 27.05.
12:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
So. 27.05.
19:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
 
Juni
So. 03.06.
12:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
So. 03.06.
19:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
So. 10.06.
12:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht
So. 10.06.
19:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht
So. 24.06.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 24.06.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
 
Juli
 
August
So. 05.08.
12:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht