Kochkurse

 

Kurskalender 2020Februar
Sa. 01.02.
12:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
Sa. 01.02.
19:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
So. 02.02.
12:00 UHR
Schnell, schneller, Henssler! ausgebucht
Sa. 15.02.
12:00 UHR
We love fish ausgebucht
Sa. 15.02.
19:00 UHR
We love fish ausgebucht
So. 16.02.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 16.02.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Do. 20.02.
19:00 UHR
Big in Japan ausgebucht
Sa. 29.02.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
 
März
So. 01.03.
12:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
So. 01.03.
19:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
Sa. 14.03.
12:00 UHR
Golden California ausgebucht
Sa. 14.03.
19:00 UHR
Golden California ausgebucht
So. 15.03.
12:00 UHR
Schnell, schneller, Henssler! ausgebucht
So. 15.03.
19:00 UHR
Schnell, schneller, Henssler! ausgebucht
Fr. 20.03.
19:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
Do. 26.03.
19:00 UHR
We love fish ausgebucht
So. 29.03.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 29.03.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
 
April
Sa. 04.04.
12:00 UHR
Big in Japan ausgebucht
Sa. 04.04.
19:00 UHR
Big in Japan ausgebucht
So. 05.04.
12:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
So. 05.04.
19:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
Fr. 10.04.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Fr. 10.04.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Sa. 11.04.
12:00 UHR
We love fish ausgebucht
Sa. 11.04.
19:00 UHR
We love fish ausgebucht
Mo. 13.04.
12:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
Mo. 13.04.
19:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
So. 26.04.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 26.04.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Do. 30.04.
19:00 UHR
Schnell, schneller, Henssler! ausgebucht
 
Mai
Fr. 01.05.
12:00 UHR
Golden California ausgebucht
Fr. 01.05.
19:00 UHR
Golden California ausgebucht
Sa. 02.05.
12:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
Sa. 02.05.
19:00 UHR
Das perfekte 4-Gang-Menü ausgebucht
So. 03.05.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 03.05.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Sa. 16.05.
19:00 UHR
We love fish ausgebucht
So. 17.05.
12:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht
Do. 21.05.
12:00 UHR
Big in Japan ausgebucht
Do. 21.05.
19:00 UHR
Big in Japan ausgebucht
Sa. 23.05.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Sa. 23.05.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 24.05.
12:00 UHR
Grill wie Henssler ausgebucht
 
Juni
Sa. 06.06.
19:00 UHR
Hier gibts beef ausgebucht
So. 07.06.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
So. 07.06.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
 
Juli
Do. 09.07.
19:00 UHR
Big in Japan ausgebucht
Sa. 11.07.
12:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht
Sa. 11.07.
19:00 UHR
Hensslers Sushi-Geheimnisse ausgebucht